Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor pentru ocuparea postului de EXPERT REGIONAL MONITORIZARE INTERNĂ, regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Apel de înscriere pe platforma de sprijin pentru profesorii de Educație socială care predau la clasa a VII-a (educație pentru cetățenie democratică)

Vă invităm pe 5 octombrie 2021, de la ora 14, să celebrăm împreună Ziua Mondială a Educației, la Conferința Națională “Profesor, o meserie pentru viitor”, care se vă desfășura online, pe platforma ZOOM.

Rezultatul final al probei de evaluare a dosarelor pentru ocuparea unui post de EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ILFOV, pentru regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, cheltuieli directe, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Apel selecție pentru ocuparea unui post de EXPERT REGIONAL MONITORIZARE INTERNĂ, pentru regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, cheltuieli directe, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 (Anexa 1Anexa 2)

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor pentru ocuparea unui post de EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ILFOV, pentru regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, cheltuieli directe, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25/146587 ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Casa Corpului Didactic a Municipiului București lansează apel de selecție a filialelor CCD pentru anul școlar 2021-2022, în vederea organizării activităților de formare și perfecționare, pe care urmează să le derulăm în acest an școlar, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial.

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE CRED Seria 9

Termen de înscriere: 13.09.2021.


Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor pentru ocuparea unui post de EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ILFOV, pentru regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, cheltuieli directe, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327