Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț ridicarea atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Atelierul online cu tema "Creare de conținut în mediul online”

Înscrieri pentru programul acreditat: Management de Proiect în Context Digitalizat

Corrigendum la apelul nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii

Înscrieri pentru programele de formare continuă acreditate de Ministerul Educației, furnizor EDUAPPS

Înscrieri pentru programul acreditat: Platforme educaționale și instrumente de evaluare online

Selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 (Anexa 1, Anexa 2)

Corrigendum la apelul nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Atelierul online cu tema Scrierea proiectelor cu finanțare europeană: Erasmus+, PNRR 

Înscrieri pentru programul avizat: Abordarea integrată a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale

Rezultatele finale pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327