Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: "ABORDAREA INTEGRATĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE"

Selecţia pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. (anexele 1 și 2, editabile)

Promovarea Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Democrației (CRCCD)

Casa Corpului Didactic a Municipiului București anunță organizarea cercului metodic pentru profesorii documentariști și bibliotecarii școlari în ziua de miercuri, 23 februarie 2022, ora 12.

Tema:
Arta lecturii în școală. Metode de îmbunătățire a abilităților de comunicare

În contextul desfășurării a numeroase activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii, vă propunem o dezbatere în ceea ce privește problematica lecturii în zilele noastre, pornind de la întrebările ”Ce mai citesc elevii generației contemporane? În ce constă colaborarea profesorilor cu biblioteca în vederea dezvoltării abilității de lectură? Cum stabilim relația literaturii cu alte arte?”

Invitați:
• Profesor Issa Cristina Floreta, expert formare Limba română, programul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți (CRED);
• Marilena Chiriță, Șef Formare Profesională, Biblioteca Metropolitană București;
• Actrița Simona Voicu, Compania de Teatru Interactiv ”Pantalone”.

Activitatea se va organiza online, pe platforma Google Meet, iar link-ul de conectare se va transmite persoanelor înscrise în dimineața zilei de 23.02.2022.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul. (https://forms.gle/QZ1WCLoX7RXSkrFw9)

n contextul Zilei Naționale a Lecturii, vă informăm prin prezenta că vom derula, în perioada 15-18 februarie 2022, proiectul Profesorii citesc pentru profesori,.

Vă invităm să fiți alături de comunitatea Casei Corpului Didactic a Municipiului București prin realizarea unui material audio-video de 3-5 minute în care să prezentați o carte utilă pentru profesori (în activitatea didactică sau în dezvoltarea personală), pentru a contribui la colecția de resurse de pe site-ul nostru.
În film, vă rugăm să vă prezentați, să argumentați alegerea cărții și să citiți un fragment pe care îl considerați relevant. Filmele vor fi încărcate pe canalul de youtube al Casei Corpului Didactic a Municipiului București și vor fi distribuite pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic a Municipiului București.
Materialul audio-video se încarcă în formularul de înscriere. (https://forms.gle/HFSd2dnjYJe3PkHX6)
Termen: 15 februarie 2022, ora 16.00.

Important!
Filmele care depășesc durata de 5 minute nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă așteptăm alături de comunitatea CCDB!

Vă invităm joi, 10 februarie, interval orar 16-17, la atelierul online cu tema Managementul clasei și instrumente online integrate în aplicația MYS, organizat în cadrul proiectului Erasmus+, Me and Your Story-MYS.
Speaker : Roxana Diaconu
Pentru această întâlnire veți primi o invitație pe Google Meet înainte de eveniment.
Coordonatori : Ionica Chițescu și Teodora Păun-Huang
Vă așteptăm!

Cerc metodic pentru profesorii documentariști din CDI

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

CHESTIONAR de identificare a nevoilor de formare în cadrul Proiectului "PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE" – PROF, ID POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Înscrieri la Atelierul “Prezentarea Aplicației MYS și folosirea acestui instrument la orele de curs

Grup țintă: Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: online
Data : vineri, 28 ianuarie, interval 16-17.00
Inscrieri Formular de înscriere

Pentru această întâlnire veți primi vineri, 28.01.2022, ora 10.00 o nouă invitație pe Google Meet.

Înscrieri pentru programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, format blended-learning: "MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT"