Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Rezultate etapa pe municipiu - Concurs  municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București invită toate cadrele didactice din Sectorul 2 la conferința “Școli cu toleranță ZERO la violență!”

Vă invităm să completați formularul de identificare a nevoilor de formare, pentru ca programele noastre din oferta pentru anul școlar 2022-2023 să se bazeze pe nevoile reale identificate la nivel personal:
https://forms.gle/n7ghGTWqBF37f6THA
Vă mulțumim!

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Conferința internațională „Story(re)tellingul de la formal la nonformal în școala incluzivă“, 29 iunie 2022, ora 11.00, Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, Sector 1, București

Rezultate etapa de sector - Concurs municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Casa Corpului Didactic a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor / personal pentru curățenie

REZULTATUL FINAL AL SELECȚIEI EXPERȚILOR FORMARE CICLUL PRIMAR/ GIMNAZIAL PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE RESURSE EDUCAŢIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"