Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere curs acreditat "Managementul incluziunii școlare", 20 credite, format online

Calendarul lunii noiembrieateliere online Antrenament digital cu CCD București


Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ILFOV și EXPERT LOCAL E-LEARNING ILFOV pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti locali IF

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti locali IF

Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada noiembrie 2020

Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de înscriere selecție formatori

Anexa 2 Declarație de disponibilitate formatori

Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți realizare Resurse Educaționale Deschise – RED pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse educaționale

Anexa 5 Grila de evaluare 

Vă informăm prin prezenta că lansăm un program de consiliere online pentru domeniul formare continuă, realizată de profesorii metodiști ai instituției noastre, zilnic, în intervalul orar 8-16, pe baza unei programări prealabile.
În fiecare săptămână, de luni până miercuri, se pot face înscrieri pentru săptămâna ce urmează, prin completarea formularului online (https://forms.gle/EdqvZvUdPwuQnT7s8).
Vă așteptăm!