Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor / personal pentru curățenie

REZULTATUL FINAL AL SELECȚIEI EXPERȚILOR FORMARE CICLUL PRIMAR/ GIMNAZIAL PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE RESURSE EDUCAŢIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Înscrieri pentru programul avizat "Utilizarea tehnologiei digitale în predarea-învățarea-evaluarea geografiei"

Vă invităm, miercuri, 18 mai 2022, orele 17:00 – 18:30, la webinarul „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMARE CICLUL PRIMAR/ GIMNAZIAL PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE RESURSE EDUCAŢIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat "ABORDAREA INTEGRATĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE"

Înscrieri pentru programul avizat "INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE"

Selecție cadre didactice care ocupă, prin concurs, funcții de conducere în unități de învățământ de stat, inclusiv special, care școlarizează pe nivel primar și/sau gimnazial, în vederea participării la programul de formare profesională continuă "Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED. Formare nivel 2", acreditat de Casa Corpului Didactic din Municipiul București, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISĂ pentru toți - CRED"

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial

Rezultatul probei de eligibilitate a candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor de Expert formare ciclul primar / gimnazial Resurse educaţionale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2, pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327