Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Apel selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” 

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE CRED Seria 8 (mai-iulie 2021) (click pe linkul formularului). Termen de înscriere: 04.05.2021.

Înscriere programul de formare continuă „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă”

Procedura de inventariere a colecției bibliotecilor școlare

Înscriere la cursul avizat UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE

Oferta CCD București de programe avizate de formare continuă pentru anul 2021

Înscriere la cursul avizat Inițiere în biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare

Înscriere la cursul avizat UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Articole spre publicare în revista online ATELIER DIDACTIC

Vă invităm să vă înscrieți la Festivalului-concurs CDIdei în cărți, care se află la cea de-a VI-a ediție, festival coordonat la nivel național de către Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.

Joi, 25 februarie 2021, ora 12.00, va avea loc activitatea de cerc metodic a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști din sectoarele 4, 5, 6 cu tema:
"Proceduri operaționale în biblioteca școlară. Inventarierea colecțiilor. Predarea/ preluarea gestiunii."
Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Google Meet. Locuri limitate: 100 de participanți.
Înscrierea se va face online, prin completarea formularului de la adresa https://forms.gle/6ryFsXfuup1EeYS76  

Campania gratuită "ECDL Pedagogie digitalăpentru profesori din învățământul preuniversitar.