Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

REZULTATELE FINALE la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV,în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV,în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE 

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV,în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE 

Casa Corpului Didactic a Municipiului București anunță înscrierea pentru programul de formare FORMATOR, Cod COR 242401 autorizat prin ANC.
Grup țintă: cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar.
Nr ore: 30; taxă curs: 300 lei participant
Prima sesiune de formare: Sâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 09.30 la sediul CCD București
Termen inscrieri: miercuri 23 octombrie 2019; accesați formularul de înscriere de pe siteul CCD București, cursuri in parteneriat.
După primirea confirmării prin e-mail, depuneți taxa de 300 lei la orice bancă, direct/ online în contul RO90BRDE290SV65971812900.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Arhivarea documentelor școlare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează personalului didactic auxiliar.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Utilizarea calculatorului în activitatea personalului didactic auxiliar, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează personalului didactic auxiliar.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Managementul activității de secretariat în unitățile școlare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează secretarelor din învățământul preuniversitar.

Modulele cursului abordează teme din domeniul managementului educaţional, cu accent pe şcoală şi comunitate, domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru înscriere concurs selecție Corp Național Experți în Management Educațional.

Înscriere la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în format blended learning (30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB)

Vă informăm că, în perioada 15 – 25 octombrie 2019, vă puteți înscrie la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în format blended learning (30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB), adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar.
ÎNSCRIERE:
I. Achitaţi taxa de 270 lei, la casieria CCD București sau la orice bancă, direct/online, folosind următoarele date:
CUI: 4340684 Cod IBAN: RO47TREZ70620E335000XXXX Trezoreria – Sector 6, cu mențiunea: Taxă SIST (Școala incluzivă, școală pentru toți)
II. Completaţi online Formularul de înscriere la adresa: https://goo.gl/forms/0bAAIY43DgItignk1 

După confirmarea efectuării plății, veți primi detalii privind grupa din care faceți parte, perioada desfășurării cursului și datele de accesare a platformei eLearning.

Procedura nr. 38591 / 03.10.2019 privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV,în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE 

Vă transmitem aspectele legislative și pașii procedurali privind casarea manualelor școlare.