The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la concursul de selecţie al experților formare în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Anunț selecție nr. 375/CRED/B/09.05.2019

Programul "Sănătos de mic" — sectoarele 4 și 5

Programul de formare „Matematica pentru examenul de definitivat pentru profesori pentru învățământ primar/institutori/învățători”, inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, avizată de MEN, se desfășoară în perioada 1-5 iulie 2019 (interval orar: 8:30 - 14:30), la sediul Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

Programul se livrează în regim de gratuitate, la solicitarea MEN/ISMB.


Accesați pagina cursului pe site-ul CCD București și completați online formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/J8FnGQjcz8nTC3Ei2

LIMBA ENGLEZĂ pentru implementarea proiectelor internaționale
Grup țintă personal didactic și didactic auxiliar, 24 ore, locație de formare CCD București, 20 locuri
Calendar de formare: 24-29 iunie 2019. Activitățile se vor desfășura între 24-29 iunie 2019, în intervalul orar: 9.30-13.30.
Tematică: susținerea de conversații pe diferite subiecte, prezentare instituțională, redactare emailuri, completare formulare de candidatură în proiectele europene/ structuri gramaticale și de vocabular.
Taxă curs 100 lei

Ziua Învățătorului — 5 iunie

Ziua Învățătorului a fost instituită în octombrie 2007. Această dată a fost stabilită prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea urmând a avea un caracter educațional, național, apolitic și cultural.

Programul "Sănătos de mic" — sectoarele 2 și 3

Corrigendum 2 la apelul nr. 375/CRED/B/09.05.2019 pentru organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei organizației) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica anuală a centrelor de documentare și informare (CDI), pe care le coordonează, conform OMECTS 5556/2011. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD București către Ministerul Educației Naționale.

Fişa de Evaluare a Centrului de Documentare și Informare, an școlar 2018 - 2019 (format editabil)

Realizarea statististicii anuale a bibliotecilor școlare din Municipiul București.

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica bibliotecilor școlare, pe care le coordonează, conform legislației în vigoare. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD către Ministerul Educației Naționale.

Anunț program COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ

Mai multe