The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, bugetate de la cheltuieli indirecte, în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (cheltuieli indirecte)

JOI, 10 OCTOMBRIE 2019, ORA 9.00
Consfătuirea anuală a profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul Național ”Matei Basarab”,
Sala de festivități

Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (cheltuieli indirecte)

Vă informăm că,în perioada18 – 24 septembrie 2019, vă puteți înscrie la cursulȘcoala incluzivă, școală pentru toți,curs acreditatMEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în formatblended learning(30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB), adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar. Taxă curs: 270 lei.Formular înscriere SISTi

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327.

Selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie şi biologie din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă "CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II - învăţământ gimnazial", acreditat de Casa Corpului Didactic Bucureşti în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED".

Vă reamintim că în perioada 1-15 septembrie 2019, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se depun cererile cadrelor didactice însoţite de copii ale documentelor justificative pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011,

Pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, la secţiunea CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE se află documentaţia / informaţiile necesare.

Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei organizației) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Rezultate finale ale probei de evaluare a dosarelor la concursul de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în formare în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Anunț selecție nr. 375/CRED/B/09.05.2019

Formularul înscriere PROEDUS - Digitalizarea în educație, iulie 2019. Locuri limitate!

https://forms.gle/YZt7hQqzkypuKYKb9