The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Arhivarea documentelor școlare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează personalului didactic auxiliar.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Utilizarea calculatorului în activitatea personalului didactic auxiliar, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează personalului didactic auxiliar.

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 16 – 25 octombrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Managementul activității de secretariat în unitățile școlare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 24 de ore.
Programul de formare se adresează secretarelor din învățământul preuniversitar.

Modulele cursului abordează teme din domeniul managementului educaţional, cu accent pe şcoală şi comunitate, domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru înscriere concurs selecție Corp Național Experți în Management Educațional.

Înscriere la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în format blended learning (30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB)

Vă informăm că, în perioada 15 – 25 octombrie 2019, vă puteți înscrie la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în format blended learning (30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB), adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar.
ÎNSCRIERE:
I. Achitaţi taxa de 270 lei, la casieria CCD București sau la orice bancă, direct/online, folosind următoarele date:
CUI: 4340684 Cod IBAN: RO47TREZ70620E335000XXXX Trezoreria – Sector 6, cu mențiunea: Taxă SIST (Școala incluzivă, școală pentru toți)
II. Completaţi online Formularul de înscriere la adresa: https://goo.gl/forms/0bAAIY43DgItignk1 

După confirmarea efectuării plății, veți primi detalii privind grupa din care faceți parte, perioada desfășurării cursului și datele de accesare a platformei eLearning.

Procedura nr. 38591 / 03.10.2019 privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV,în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE 

Vă transmitem aspectele legislative și pașii procedurali privind casarea manualelor școlare.

Simpozionul “Educaţie pentru un mediu curat”, ediţia a XV-a, 2019

Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, bugetate de la cheltuieli indirecte, în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (cheltuieli indirecte)

JOI, 10 OCTOMBRIE 2019, ORA 9.00
Consfătuirea anuală a profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul Național ”Matei Basarab”,
Sala de festivități