Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica anuală a centrelor de documentare și informare (CDI), pe care le coordonează, conform OMECTS 5556/2011. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD București către Ministerul Educației Naționale.

Fişa de Evaluare a Centrului de Documentare și Informare, an școlar 2018 - 2019 (format editabil)

Realizarea statististicii anuale a bibliotecilor școlare din Municipiul București.

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica bibliotecilor școlare, pe care le coordonează, conform legislației în vigoare. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD către Ministerul Educației Naționale.

Anunț program COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ

Mai multe

Prin prezenta vă informăm că, în perioada 15 – 21 mai 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă INIȚIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, avizat MEN cu nr. 37708/ 04.10.2018. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 35 de ore.

Programul de formare se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Locație: Casa Corpului Didactic a Municipiului București
Calendarul cursului: 22, 27, 29 mai, 03, 05, 10, 12 iunie Ora: 16.00
Taxă curs: 140 Lei (Se achită la prima întâlnire a cursului)

Informații despre programul de formare:
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2018-2019/2018_AVZ_BIBLIO_RUDEANU-HUIU.pdf

Pentru înscrieri: https://goo.gl/forms/N9ziVQ4xd2D5kSe22

Corrigendum la apelul nr. 375/CRED/B/09.05.2019 pentru organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei organizației) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Vă invităm sâmbătă, 25 mai 2019, la Liceul Internațional de Informatică-sediul Colentina (Șoseaua Colentina nr. 64 B, sector 2, mijloace de transport: 21, 66, 182, 282, 253) să participați la Conferința Națională Școala democratică-de la concept la realitate, organizată în cadrul proiectului de mobilitate Resurse Educaționale pentru generația viitorului-REGV, nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008, finanțat prin fondurile SEE prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor.
Lucrările conferinţei se adresează personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Înscrierile se fac online, prin completarea formularului de la adresa de mai jos:
https://forms.gle/5s7faFDnb1ymfPhm9

Anunț selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei organizației) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (anexa 1, anexa 2)

Concursul "Creatori de educație"

Instituto Cervantes din București organizează, împreună cu Biroul de Învățământ al Ambasadei Spaniei la București, Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă București 2019. Evenimentul care se bucură de colaborarea Ministerului Educației Naționale din România, Casei Corpului Didactic din București și Ambasadei Spaniei la București, se desfășoară în cadrul Memorandului de Cooperare Culturală și Educativă româno-spaniolă în ceea ce privește activitatea de formare a profesorilor.

Obiectivul evenimentului este contribuția la formarea permanentă a profesorilor de limbă spaniolă care își desfășoară activitatea în România și realizarea unui schimb de experiență între aceștia.

Detalii https://bucarest.cervantes.es/ro/profesori_spaniola/intalnire_profesori_2019.htm

Anunț workshop #SuperDascăl