The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Înscriere la cursul acreditat EDUCAȚIE FINANCIARĂ

(15 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere.

Înscriere la cursul acreditat Învățarea productivă - învățarea în lumea reală

(11 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere

Anunț program instruire "Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal"

Documentele (contract + formular de înscriere) se descarcă de pe link-ul următor: https://infomedpro.ro/acte-curs-ccd/ , iar dupa completarea documentelor se încarcă tot pe link-ul menționat 

Detalii în fișa de prezentare

informăm prelungim perioada de înscriere la cursul MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP EDUCAȚIONAL, curs acreditat MENCS, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Data până la care formularul de înscriere mai este activ (se pot face înscrieri) este 15.10.2018, ora 16.

Situația centralizată a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 (Metodologie)

Vă informăm prin prezenta referitor la procedura operațională privind activitățile metodice-științifice-culturale în parteneriat cu unitățile de învățământ –CCD București, revizia 3, nr înregistrare 1474/26.09.2018 având rugămintea de a asigura transmiterea informării către toate unitățile de învățământ de stat și particular din municipiul București.
Precizăm că toate informațiile privind organizarea și desfășurarea activităților metodice-științifice-culturale cu grup țintă principal personal didactic sunt accesibile pe site-ul CCD București, (accesând meniul Echipa și documente CCD > Parteneriate cu unitățile de învățământ) sau (http://ccd-bucuresti.org/index.php/ro/anunturi/512-2018-10-02-procedura-operationala-privind-activitatile-metodice-stiintifice-culturale)  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de tot sprijinul instituțional în domenii în care avem stabilite ținte și activități comune

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE METODICE-ŞTIINŢIFICE-CULTURALE ÎN PARTENERIAT UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT- CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI (Revizie 3 a procedurii 1213/04.10.2016)

Completarea online a chestionarului de preînscriere https://goo.gl/forms/q0AptHRt5IUriPw52 conform calendarului stabilit

Anexele în format editabil (DOC)

Macheta program / activitate (DOC)

Macheta poster lucrare în format editabil (PPT)

CRED - rezultatul contestațiilor la proba de eligibilitate administrative a concursului de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


Procedura și anunțul privind Selecția profesorilor metodiști ai ISMB pentru anul școlar 2018-2019 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București scoate la concurs posturile vacante de profesori metodiști pentru anul școlar 2018-2019

Precizări privind Concursul Național ”Creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii”