Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

SemiFit on Citizenship Education - Seminar for intercultural trainers, on Citizenship Education, was held in Werneuchen, Werfptfuhl, Germany, 29 April – 5 May. 2019 — report.

The organizer was DARE Network(http://dare-network.eu/the-dare-network), Democracy and Human Rights Education in Europe, a Youth NGO, who promotes the education for democratic citizenship and human rights. The network consists of 44 member organizations from 24 countries of Europe.
Co-organisers: Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein (Youth NGO) and AdB Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (Youth NGO), Learning Designers + CCI Centro per la Cooperazione Internazionale.