Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Erasmus+ project: ”Innovative solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses


This project has been funded with support from the European Commission by the Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic partnership in the field of education, training and youth.
The partnership:
• University Politehnica of Bucharest;
• Eurotrainig Solutions Ltd.;
• Bucharest Teacher Trainig Center;
• Avantera Ltd.;
• University of Maribor;
• University of Ruse ”Angel Kanchev”
There is a strong need to deliver social innovation and entrepreneurship competences to university graduates. The project “edu4society” addresses the needs of our society for higher social cohesion, deeper active citizenship and improved equity, based on articulating innovative project architectures in order to to capacitate the potential of a cross-sectorial partnership between universities, businesses, and adult education sectors.

 

ERASMUS+ / K3 Report SoIL- Social Inclusion of Learners, Graz, 09-11/01/2017

From 9th to 11th of January, at Graz, Ostereich, Casa Corpului Didactic Bucureṣti (Teacher Training Centre of Bucharest - TTCB) was represented by Mr Gabriel Vrînceanu - as Head of TTCB- and Mrs Ana Elisabeta Naghi - as member of the project team - to the kick-off meeting of the project „Social Inclusion of Learners – SoIL”, Erasmus + K3, 580276-EPP-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. (photos gallery)

ERASMUS +
MULTIPLIERS OF INTERCULTURAL LEARNING AND DIALOGUE 2016

Presentation of Activities

Project Description