Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Invitație la Simpozionul “Educaţie pentru un mediu curat, ediţia a XVII-a, organizat de către Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sprijinul Science Shop-ului InterMEDIU Bucureşti şi al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti.