Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Joi, 25 februarie 2021, ora 12.00, va avea loc activitatea de cerc metodic a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști din sectoarele 4, 5, 6 cu tema:
"Proceduri operaționale în biblioteca școlară. Inventarierea colecțiilor. Predarea/ preluarea gestiunii."
Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Google Meet. Locuri limitate: 100 de participanți.
Înscrierea se va face online, prin completarea formularului de la adresa https://forms.gle/6ryFsXfuup1EeYS76