Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CCD București deschide o nouă serie de programe de formare în regim gratuit:
• Platforme educaționale și instrumente de evaluare online– 2 grupe (50 de cursanți)
• Metode SOIL, aplicații practice în platforme online– 2 grupe (50 de cursanți)
• Strategii pentru dezvoltarea autonomiei în învățare a elevilor în mediul online– 2 grupe (50 de cursanți)
• Valorificarea inteligențelor multiple în educația digitală– 2 grupe (50 de cursanți)
• Instrumente digitale pentru activitatea online cu preșcolarii– 2 grupe (50 de cursanți)
• Profesorul eficient de la sala de clasă la clasa virtuală– 1 grupă (25 de cursanți)
• Utilizarea instrumentelor vizuale în mediul online– 1 grupă (25 de cursanți)
• Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor-2 grupe (50 de cursanți)
• Resurse educaționale digitale în CDI/biblioteca școlară– 1 grupă (25 de cursanți)
Grupele vor fi completate în ordinea înscrierilor. Programele de formare se vor desfășura în perioada 27 octombrie-27 noiembrie 2020. Cursanții vor primi prin email informații suplimentare despre calendarul cursului de la responsabilul programului de formare.
Pentru înscriere, accesați formularul: https://forms.gle/xsGVk9U65AtEQ7Y49 
Important! Au prioritate la înscriere profesorii care nu au beneficiat de participare gratuită la programele noastre în perioada iulie-octombrie 2020