Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Joi, 22 octombrie 2020, ora 10.00, Consfătuirea anuală a bibliotecarilor școlari.
Activitatea se va desfășura, în format online, pe platforma Google Meet.
Linkul de conectare se va trimite în dimineața zilei 22 octombrie 2020.
Pentru înscrieri completați formularul online (aici).