Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 13 martie – 7 aprilie 2017, Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bătrân”- Bucuresti derulează Proiectul CIVITAS – ”O viață mai bună = consumator informat”, câştigat la Apelul I de proiecte al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS. Aflați mai multe, după ce închideți fereastra actuală, selectând opțiunea Evenimente din meniul Anunțuri.