Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 23 - 28.02.2017, cadrele didactice interesate se pot înscrie la workshopul intitulat Copilul în fața emoțiilor de scenă. Instrumente de lucru pentru profesorii care predau la școlile și liceele vocaționale, organizat de Casa Corpului Didactic București și desfășurat în regim gratuit. — formular online de înscriere + afiș