Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 În perioada 25 - 31 ianuarie 2017 se fac înscrieri la cursurile avizate blended learning, organizate în regim gratuit:

1. Identificarea tulburărilor de învățare şi modalităţi de intervenţie - formular online de înscriere

2. Integrarea elevilor cu ADHD - formular online de înscriere

Locurile sunt limitate: 50 / curs.
Detalii privind înscrierea găsiți în documentul atașat.