Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Echivalare credite profesionale transferabile - Institutul Goethe

Formare continuă în cadru nonformal: WORKSHOP “DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN ŞCOLILE EUROPENE” — CROAŢIA/ 18 – 23 aprilie 2017

Înscrierile s-au încheiat!

Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România (AGGR) organizează concursul naţional de eseuri “Trezeşte-te! Nu accepta violenţa domestica” — fișa de înscriere

Festivalul Național de Teatru pentru elevi "George Constantin" ediția 2017 — Regulamentul și fișa de înscriere

Calendarul semestrului II al activităților metodice-științifice-culturale

Înscriere la cursul acreditat Managementul proiectelor educaționale - formular online de înscriere

Conferinţa de încheiere a proiectuluiParteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Articole din "Tribuna Învățământului" (aici și aici)

Dezbatere publică a proiectelor de programe şcolare pentru clasele V-VIII

Detaliile privind modul în care este organizată etapa de consultare precum şi descărcarea proiectelor de programă