Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Ordin nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Duminică, 19 decembrie 2016, a avut loc, la Școala Gimnazială Sf. Voievozi, a doua ediție a evenimentului caritabil Creativitate în sprijinul comunității, organizat de CCD București în parteneriat cu Asociația Speranță pentru tine.
Elevi, părinți și profesori din școli bucureștene și organizații nonguvernamentale au pregătit standuri cu produse hand-made. Banii obținuți din vânzarea obiectelor au fost donați pentru renovarea locului de joacă din spitalul cu care colaborează asociația, în folosul copiilor aflați în suferință.

Miercuri, 7 decembrie 2016, a avut loc masa rotundă cu tema „Programe de studii inovative pentru o piață a muncii dinamică – rolul liceelor și universităților în pregătirea viitorilor profesioniști”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și de Casa Corpului Didactic a Municipiului București şi a avut loc între orele 9.30-14.00 în ASE, sala 2013 (Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanților 15-17, Sector 1, București).
Au participat profesori de economie, de tehnologie, de limba engleză și de limba franceză din licee, cadre didactice și studenți ai Facultăţii REI şi parteneri ai Facultăţii REI din mediul de afaceri – PwC (PricewaterhouseCoopers), Westaco, PartNET.

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Rezultatele concursului de artă fotografică "FII PREGĂTIT!", organizat în parteneriat de către CCD București si AGGR sau accesați direct meniul Anunțuri, submeniul Evenimente. Vă mulțumim!

O prezentare a tuturor cursurilor din anul acesta școlar sau accesați direct meniul Cursuri. Vă mulțumim !