Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Tabel cu unitățile de învățământ care organizează activități metodice-științifice-culturale în anul școlar 2016-2017

Anunț curs "Aplicațiile Google în Educație — Începători". Pentru înscrieri accesați direct meniul Cursuri, submeniul Înscriere online.

Pentru detalii vă rugăm să accesați direct meniul Echipa CCD, submeniul Ziua Porților Deschise. Vă mulțumim !

Cum putem îmbunătăți formarea inițială a profesorilor? Pentru detalii vă rugăm să accesați direct meniul Link-uri, submeniul Educația în actualitate sau să accesați imaginea corespunzătoare de pe pagina Acasă. Vă mulțumim !

Pentru detalii vă rugăm să accesați direct meniul Cursuri, submeniul Activități metodice și Casa Experimetelor. Vă mulțumim !

Pentru detalii vă rugăm să accesați direct meniul Cursuri, submeniul Activități metodice și Festivalul legumelor și fructelor. Vă mulțumim !