Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Bună ziua, dragi colegi!

Este vacanță și vă dorim să o petreceți cât mai relaxant, dar ne pregătim și pentru revenirea în activitate. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat în implementarea programelor PROF I, II, III, IV și vă așteptăm în continuare cu noi înscrieri. Am ajuns la ultima serie de formare în cadrul programului PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, Seria 4, care se va desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023.

Potrivit precizărilor reprezentanților ME în cadrul proiectului PROF, în această ultimă serie de formare se vor înscrie toți profesorii din unitățile de învățământ cu statut de școală de aplicație, indiferent de nivelul de învățământ, care nu au participat până acum la programele PROF I, II sau III, în vederea asigurării unui număr de profesori mentori adecvat organizării și desfășurării stagiilor de practică pedagogică.

Perioada de înscriere: 1 - 8 septembrie 2023Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. 

Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) (click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.