Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere curs avizat "Consolidarea competențelor necesare pentru a lucra cu copiii / tinerii afectați de migrație din programul "A doua șansă" printr-o metodologie de învățare / predare interactivă", (24 ore) în parteneriat cu Fundația "Terres des hommes", Elveția

Vă prezentăm newsletter-ul Ministerului Educației Naționale pentru săptămâna 1-7 septembrie 2017

În atenția cadrelor didactice cu norma de predare — gimnaziu — clasa a V-a:


Pe site-ul Instititului de Științe ale Educației (ISE) este încărcat Compendiul pentru clasa a V-a, material care are ca scop desfășurarea conformă a activităților la clasele a V-a, la începutul anului școlar 2017-2018, la disciplinele din planul cadru.

În perioada 7-8 septembrie 2017 se va desfăşura programul de formare Abilitarea curnculara a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, adresat cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare în acest an şcolar şi care nu au participat la niciun program deformare pentru clasa pregătitoare în perioada 2012-2017.

Program şi locaţii:
7 septembrie 2017 (9-17) — Colegiul Naţional Mihai Viteazul
8 septembrie 2017 (9-17) — Şcoala Gimnazială nr 195

Participanţii vor aduce următoarele documente: copie xerox după cartea de identitate, adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasă încadrarea la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2017-2018 şi faptul că nu a mai participat la niciun program de formare pentru clasa pregătitoare.

Persoană de contact: Gabriela Bărbulescu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

UNU_SEPTEMBRIE_DOUĂ_MII_ŞAPTESPREZECE

MESAJUL_ECHIPEI_CASEI_CORPULUI_DIDACTIC_BUCUREŞTI

STIMATE COLEGE, STIMAŢI COLEGI,

Mulţumim tuturor celor care – adresându-se nouă, propunându-ne iniţiative sau oferindu-ne oportunităţi, implicându-se alături de noi, dezvoltându-se şi maturizându-se profesional prin participarea la activităţile Casei Corpului Didactic Bucureşti – ne-au considerat un partener care îşi respectă tradiţia şi, în acelaşi timp, privește spre viitor.

Valoarea oricărei instituţii este suma valorilor oamenilor care o compun.

Considerăm util ca, începând cu acest an şcolar, să definim priorităţile în relaţie cu un motto.
Pentru anul şcolar 2017-2018, motto-ul este “Dăruind, vei dobândi!”

Orice început este plin de provocări.
Însă acest început este provocator, pentru că stă sub semnul inovaţiei curriculare.

Este momentul definitoriu pentru ca balanţa – care pe un taler are educaţia, iar pe celălalt instrucţia – să fie repusă într-un echilibru.
Este momentul proprice în care între dascăl şi elev se încheie mai mult decât contract educaţional, un parteneriat având ca obiectiv respectul faţă de sine şi faţă de celălalt.

Vă invităm să ne fiţi alături în acest an şi sperăm să confirmăm aşteptările voastre!

Echipa Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

Procedura de constituire a rețelei de filiale ale CCD București

 Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de CCD.

Înscriere la cursul în parteneriat EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - SEAP folosind formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

 

Înscriere la cursul în parteneriat FORMATOR - cod COR 242401 folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul în parteneriat FORMATOR - cod COR 242401

 Înscriere la cursul acreditat în parteneriat Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar (15 CPT) folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul acreditat în parteneriat Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar

Înscriere la cursul acreditat în parteneriat EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL (15 CPT) folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul acreditat în parteneriat EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL

Vă informăm că în perioada 1-15 septembrie 2017, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se depun cererile cadrelor didactice, însoţite de copii ale documentelor justificative pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011.
Pe site la secţiunea CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE se află documentaţia/informaţiile necesare.
Responsabilii cu formarea continuă din unităţi, după 15 septembrie 2017, vor lua legătura cu profesorii metodişti ai CCD București, nominalizaţi pe sectoare.

Vă prezentăm newsletter-ul Ministerului Educației Naționale pentru săptămâna 25-31 august 2017