Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Nr. 6 - 17 octombrie 2017 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Invitație — FESTIVALUL “SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” ediția a III-a cu tema ”Europa ecologică”

 

Invitație — FESTIVALUL “SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” ediția a III-a cu tema ”Europa ecologică”

Agenda — FESTIVALUL “SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” ediția a III-a cu tema ”Europa ecologică”

Spectacolul multicultural — FESTIVALUL “SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” ediția a III-a cu tema ”Europa ecologică”

Programul de activităţi al filialelor CCD București

Programul de activităţi reprezintă un proiect rezultat în baza propunerilor unităţilor de învăţământ - fililale ale Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, poate suferi modificări şi completări după caz.

Unităţile de învăţământ sunt organizatorii principali, deci informaţii privind datele de desfăşurare ale activităţilor, anunţurile de înscriere/participare sunt în responsabilitatea organizatorului.

Principalul rol al CCD-Bucureşti este cel de consiliere şi monitorizare.

Festivalul-Concurs SpirArt organizat de către Colegiul Naţional "Spiru Haret" Bucureşti în perioada 4-12 decembrie 2017.

Toate detalii le găsiți numai la Colegiul Naţional "Spiru Haret" Bucureşti !

Raport de evaluare a sesiunii de training 

Consolidarea competenţelor necesare pentru a lucra cu copiii / tinerii afectaţi de migrație din programul A doua şansă printr-o metodologie de învățare / predare interactivă
Bucureşti, 5-7 octombrie 2017

Raport ședința bibliotecari și CDI

Înscriere la cursul "Noțiuni fundamentale de igienă"

Avizul Direcției de Sănătate Publică pentru cursul "Noțiuni fundamentale de igienă"