Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Invitație workshop Despre eLearning cu Casa Corpului Didactic

Anunț curs acreditat ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Anunț curs "CLIL în spaniolă: comunicare și știință"

Anunț curs acreditat MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE (20 CPT)

Înscriere la cursul "JOBS - formarea pentru orientare şi consiliere în carieră a elevilor" (11 CPT) —pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar (diriginți, profesori de orientare și consiliere, profesori de educație tehnologică, profesori pentru cultura de specialitate de la învățământul profesional și liceu tehnologic, etc.) perioada de desfășurare 11 noiembrie 2017-8 ore curs, 12 noiembrie 2017- 8 ore curs și 8 decembrie 2017- 8 ore curs și evaluare formular online de înscriere. Perioada de înscriere s-a încheiat, urmând ca cei selectați să primească confirmarea de participare prin email.

Înscriere la Proiectul Școala pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile, în cadrul CIVITAS - PROEDUS