Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Simpozionul NaționalINFOGATES — parteneriat CCD Dâmbovița și CCD București

Înscriere curs avizat Perfecționare bibliotecari școlari / responsabili CDI — formular online de înscriere

Simpozionul Municipal Generația digitală în CDI / biblioteca școlară — ediția a II-a (afiș)

Mesajul CCD București cu ocazia zilei de 1 Martie

În perioada 23 - 28.02.2017, cadrele didactice interesate se pot înscrie la workshopul intitulat Copilul în fața emoțiilor de scenă. Instrumente de lucru pentru profesorii care predau la școlile și liceele vocaționale, organizat de Casa Corpului Didactic București și desfășurat în regim gratuit. — formular online de înscriere + afiș

Înscriere curs acreditat în parteneriat Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar  — formular online de înscriere

Înscriere curs avizat Perfecționare bibliotecari școlari / responsabili CDI — formular online de înscriere

Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă ca Limbă Străină — 24 și 25 martie 2017. Loc de desfășurare Institutul Cervantes din București — program și înscriere.

CONCURSUL MUNICIPAL DE INTERVIURI GALERIA EDUCATORILOR BUCUREŞTENI (GEB)

Regulamentul concursului de interviuri Galeria Educatorilor Bucureșteni
Interviu cu o personalitate ... (doc)
Promovare concurs interviuri
Calendarul concursului

Echivalare credite profesionale transferabile - Institutul Goethe

Formare continuă în cadru nonformal: WORKSHOP “DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN ŞCOLILE EUROPENE” — CROAŢIA/ 18 – 23 aprilie 2017

Înscrierile s-au încheiat!