Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

ME AND YOUR STORIES (MYS) “My-perspective-on-your-stories” & “Your-perspectives-on-my-story”

Project Objectives: Development and implementation of an inclusive storytelling tool for schools, called “MYS-understood”, and connecting it to policy and decision makers to foster inclusive education and common values in Europe 

Between 12 and 15 May 2019 a working meeting was held in London, U.K., ME AND YOUR STORIES (MYS), Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms.

Between 06-08 March 2019 in Graz, Austria, the House of Teaching Staff in Bucharest was represented by Mrs. Georgeta Bolojan, Mrs. Ana Elisabeta Naghi and Adina Tatu at the ME AND YOUR STORIES (MYS) -Erasmus + project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms,