Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

SoIL

Echipa Casei Corpului Didactic Bucureşti
vă mulţumeşte pentru participarea şi interesul acordate activităţilor noastre,
pentru sprijinul pe care ni-l oferiţi în calitate de parteneri instituţionali,
pentru feed-back-ul pe care ni-l furnizaţi şi care permite ca iniţiativele noastre
să fie în acord cu aşteptările dumneavoastră!
Sărbători cu bine!
La mulţi ani!
2018 – Împreună, pentru educaţie!
Echipa CCD-Bucureşti
Din 1903
pentru
dumneavoastră!
Prin tradiţie,
pentru viitor!
Prin
profesionalizare,
pentru rezultate!

Casa Corpului Didactic
a Municipiului Bucureşti