Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Parteneriat educaţional: CCD București - unități de învățământ din sectorul 1

Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ - sectorul 1

Conferinţa Națională „Globalizarea educației și noile tehnologii” 2016

 Informații; Formular de înscriere

Conferinţa - Proiect „ICT in Daily Life and E-Learning in Adult Education” 2016

 Agendă; Prezentare platformă

Festivalul Național de Teatru pentru elevi ”George Constantin” 11-12 iunie 2016, ediția XVI - Rezultate preselecție

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
cu participare internaţională

O altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie
-caleidoscop de ateliere practice-

28 mai 2016

Şcoala Gimnazială Aletheea, Bucureşti