Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, anunță deschiderea înscrierilor pentru următoarele programe de formare:

1. FORMATOR Cod COR 242401, prima sesiune față în față: sâmbătă 16 martie 2019, ora 9.30.
Grup țintă: absolvenți de studii superioare , 14 locuri; Taxă curs: 300 lei, locație: CCD București
Termen înscrieri: vineri 9 Martie 2019

2. MENTOR/ ”Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui MENTORat de calitate în învățământul preuniversitar” 12 locuri
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Nr ore: 60 / nr credite profesionale transferabile 15/ locație de formare: CCD București
Prima sesiune față in față: vineri 29 martie 2019, ora 16.00 respectiv sâmbătă 30 martie 2019, ora 9.30.
Termen înscrieri: 15 martie 2019
Taxă curs: 300 lei


3. METODIST/ Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru învățământul preuniversitar,
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, 10 locuri
Nr ore: 40, Credite profesionale transferabile 10, locație de formare : CCD Bucuresti
Taxă curs: 300 lei . Prima sesiune de formare: vineri 5 aprilie, ora 16.00/ sâmbătă 6 aprilie ora 9.30.
Termen înscrieri: 15 martie 2019
Important: Înscrierile se vor face pe site ul CCD București, www.ccd-bucuresti.org, la Rubrica Cursuri in parteneriat. După perioada de înscrieri, fiecare solicitant va primi un email de confirmare/ infirmare. Nu se achită taxa de curs înainte de primirea emailului de confirmare din partea coordonatorului.

4. Dezvoltarea de competențe lingvistice și culturale în LIMBA GREACĂ.
Modul incepatori.
Grup țintă: personal didactic și didactic auxiliar, 18 locuri, taxa 120 lei .
Calendar de formare: în fiecare zi de joi, începand din 28 martie, interval orar 16.00-20.00
Termen inscrieri: 15 martie 2019
Înscrierile se vor face pe siteul CCD București www.ccd-bucuresti.org, la rubrica Oferta de formare-Cursuri avizate.
Coordonator programe : Georgeta Bolojan, georgeta.bolojan@ccd-bucurești.org , tel 021 313 4901 int 18