Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț înscriere la cursul avizat „Planificarea și organizarea activității de secretariat" — formular de înscriere

Scop: Actualizarea informaţiei cu privire la aspectele legislative din activitatea de secretariat, în vederea creării condiţiilor optime pentru eficientizarea activităţii manageriale specifice
Grup ţintă: secretare din unităţi şcolare/ personal didactic auxiliar care îndeplineşte sarcini de secretariat
Module:
• Modul I: Interpretarea și aplicarea textului legislativ în lucrările de secretariat
• Modul II: Comunicare și relații publice în activitățile de secretariat

Perioadă de formare: 20 – 29 martie 2018 (cursul se desfășoară de două ori pe săptămână, marțea și joia, de la ora 15.00)
Cost curs: 110 Lei – se achită integral la prima ședință
Locație: Colegiul Național ”Sfântul Sava”, Str. General H. M. Berthelot 23, Sector 1
Formatori: Ștefan Militaru, Dana Rucsandra Nițu
Coordonatori curs: Laura Rudeanu, Marilena Huiu