Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
cu participare internaţională

O altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie
-caleidoscop de ateliere practice-

28 mai 2016

Şcoala Gimnazială Aletheea, Bucureşti

 

Lucrările conferinţei se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 • ORGANIZATORI:

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALETHEEA, BUCUREŞTI

 • INVITAŢI:  reprezentanţi ai
 • MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTINŢIFICE
 • INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • PRIMĂRIEI CAPITALEI
 • ONG-uri

 

 • COMISIA DE ORGANIZARE

 

 ARGUMENT:

La sfârşitul celui de-al doilea rǎzboi mondial, dupǎ ce omenirea a trecut prin cea mai mare tragedie umanǎ din istoria sa, liderii politici occidentali au recurs la afirmarea publicǎ a unui sistem de valori cunoscut prin formula drepturile omului. Întreg sistemul de alcǎtuire a instituţiilor statului a aşezat în centrul sǎu omul, demnitatea umanǎ, libertatea şi egalitatea. 
În deceniul nouă al secolului trecut a fost definit un nou concept: dezvoltare durabilă. Acest model cultural total compatibil cu ideea de „drepturile omului”, creat în mod deliberat la nivel mondial, cuprinde aşa-zisul triunghi magic al durabilităţii: echilibru ecologic, securitate economică şi echitate socială. În acest context s-a formulat ideea de educaţie în spiritul dezvoltǎrii durabile.
În anul 2005 au fost elaborate Criteriile de calitate ale şcolilor dezvoltǎrii durabile. Documentul identificǎ trei domenii pentru care a elaborat criterii de calitate, lǎsând, în acelaşi timp, subiectul deschis la dispoziţia celor care doresc sǎ-l îmbunǎţeascǎ şi sǎ-l completeze cu noi criterii: criterii de calitate în domeniul predǎrii – învǎţǎrii; criterii de calitate în domeniul rezultatelor vizibile în şcoalǎ şi comunitate; criterii de calitate în domeniul perspectivelor de viitor.
În acest context generos, conferinţa O altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie îşi propune să demonstreze ce şi cum ar trebui să înveţe copiii noştri într-o Şcoală preocupată de dezvoltarea durabilă.
Vă propunem un caleidoscop de ateliere, în care să explorați practic concepte educaționale de actualitate.

 •  OBIECTIV GENERAL:

 Înţelegerea specificului educaţiei în spiritul dezvoltării durabile.

 OBIECTIVE SPECIFICE:

  • *conştientizarea rolului şi a locului profesorului în contextul educaţiei în spiritul dezvoltării durabile;
  • *informarea cu privire la direcţiile actuale în politicile educaţionale europene;
  • *identificarea unor strategii adaptate provocărilor actuale din educaţie;
  • *explorarea în cadrul atelierelor a unor concepte educaţionale de actualitate;
  • *împărtăşirea şi valorizarea unor exemple de bună practică din activitatea profesorilor.

 

 • DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
 • CONFERINŢĂ
  • Lucrări în plenRolul şi locul profesorului în contextul educaţiei în spiritul dezvoltării durabile

Moderator: Gabriela Bărbulescu, CCD Bucureşti

Sesiunea I

 • Cooperative learning for elementary students –Învățarea prin cooperare, Carlton J. Fitzgerald, Director Teacher Education, New England College, SUA, Simona Laurian și Carmen Berce Popa,  conf. univ. dr. Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Știinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea (atelier în limba engleză)

Muzică și mișcare, prof. dr. Anca Ilea, Sibiu

 • Provocarea lecturii, prof. drd. Aniela Mancaș (gimnaziu), Școala Gimnazială Aletheea

Abilitățile noncognitive și învățarea - cinci elemente cheie pentru o pedagogie a echilibrului, prof. dr. Magda Balica, Institutul de Științe ale Educației, București

 • Rolul organizatorilor grafici în procesul de predare-învățare-evaluare, Roxana Gavrilă, Inspector pentru învățământul primar, ISMB

Arte vizuale și abilități practice, Sidonia Călin, Cristina Rizea, Școala Gimnazială Aletheea, București

 • Educația outdoor, Daniela Muntean, Școala Gimnazială Aletheea, București

Învățarea prin joc, Nicolae Tătăranu, Casa Retro

 • L’évaluation positive en classe de français précoce, trainer Ruxandra Boitan, responsabilă cu examene și cursuri de pregătire pentru certificarile DELF – (atelier în limba franceză)

Valorile democrației promovate prin parteneriate, Dana Stănculescu

Sesiunea II

 • Cooperative learning for elementary students – Învățarea prin cooperare, Carlton J. Fitzgerald, Director Teacher Education, New England College, SUA, Simona Laurian și Carmen Berce Popa,  conf. univ. dr. Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Știinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea (atelier în limba engleză)

Muzică și mișcare, prof. dr. Anca Ilea, Sibiu

 • Provocarea lecturii, Grațiela Bălcescu (primar), Școala Gimnazială Aletheea

Abilitățile noncognitive și învățarea - cinci elemente cheie pentru o pedagogie a echilibrului, prof. dr. Magda Balica, Institutul de Științe ale Educației, București

 • Planifică și construiește, Liliana-Daniela Chivulescu, psiholog, Târgoviște

Arte vizuale și abilități practice, Daniela Stoicescu, Școala Gimnazială Aletheea, București

 • Educația outdoor, Daniela Muntean, Școala Gimnazială Aletheea, București

Învățarea prin joc, Nicolae Tătăranu, Casa Retro

 • Project-based learning,  John Riley, Native English Teacher(UK), profesor Școala Gimnazială Aletheea, București (atelier în limba engleză)

Profesorul = Un bun comunicator,  Nicoleta Stănică, Inspector pentru învățământul primar, ISJ Ilfov

 

 • ELABORAREA BROȘURII CONFERINȚEI

- exemple de bună practică rezultate din aplicarea la clasă a strategiilor specifice educației în spirituil dezvoltării durabile prezentate în atelierele conferinței

 • CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

4-13 mai 2016 – înscrierea  participanţilor prin completarea formularului online de pe site-ul CCD Bucureşti şi achitarea taxei de participare.

Formular de înscriere

Taxa de participare - 80 de lei  (include cheltuielile pentru mapa, diploma şi broşura conferinţei, materialele pentru ateliere, pauzele de cafea și pauza de prânz) va fi achitată în contul: RO03BRDE445SV87255474450- beneficiar Asociatia Scoala Privata Aletheea, cod fiscal 31711640

Dovada plăţii se va trimite la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • 28 mai 2016- Conferință la Școala Gimnazială Aletheea (Drumul Piscul Mosului nr.10 sector 1).
 • 6-10 iunie 2016- primirea articolelor pentru broșură.
 • 13-20 iunie 2016- elaborarea și tipărirea broșurii.
 • 21-24 iunie 2016- livrarea broșurilor către participanți.
 • PROGRAMUL MANIFESTĂRII din 28 mai

 

  • 9.30-10.00
   •  Înregistrarea participanţilor și distribuirea mapelor
  • 10.00-11.00
   • Deschiderea conferinței: reprezentanți ai CCD București, MENCS, ISMB
   • Lucrări în plen

 

  • 11.00-11.30 Pauză de cafea
  • 11.30-13.30 Ateliere (sesiunea 1)

 

 • 13.30-14.30 Pauză de prânz
 • 14.30-16.30 Ateliere (sesiunea 2)
 • 16.30-17.00 Pauză de cafea
 • 17.00-17.30 Lucrări în plen: încheierea conferinței (concluzii; acordarea diplomelor de participare)