Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri pentru Programul de formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019

Informații despre programul de formare și înscrieri: https://rocnee.eu/manualeauxiliare/07-01-2020.html I

Informații suplimentare! Ordinea de înscriere.