Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 26 noiembrie – 06 decembrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Iniţiere în domeniul biblioteconomiei. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 35 de ore.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personalul didactic auxiliar, persoane din afara sistemului preuniversitar care posedă cel puțin diplomă de bacalaureat.
Locație: Casa Corpului Didactic a Municipiului București
Calendarul cursului: 11, 18 decembrie 2019, 8, 10, 15 ianuarie 2020 Ora: 16.00
Taxă curs: 160 lei

Informații despre programul de formare:
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf 

Pentru înscrieri:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zbu-4EJPgRPPZ7Dug7Z6ZcEMQVSicSnuY5ARAHoCcUNimQ/viewform