Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

„Toleranța vine din inteligență”
Lucian Blaga
16 noiembrie- Ziua Internațională a Toleranței

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Ziua Porților Deschise, eveniment organizat de Casa Corpului Didactic București, vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 10.00, la sediul nostru .
Prezența dumneavoastră constituie pentru noi o oportunitate de consolidare a colaborării cu toți partenerii instituționali, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă.