Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă informăm că,în perioada18 – 24 septembrie 2019, vă puteți înscrie la cursulȘcoala incluzivă, școală pentru toți,curs acreditatMEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în formatblended learning(30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB), adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar. Taxă curs: 270 lei.Formular înscriere SISTi