Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica anuală a centrelor de documentare și informare (CDI), pe care le coordonează, conform OMECTS 5556/2011. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD București către Ministerul Educației Naționale.

Fişa de Evaluare a Centrului de Documentare și Informare, an școlar 2018 - 2019 (format editabil)