Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă invităm joi, 3 martie, interval orar 14.00-15.00, la atelierul online cu tema : ,,Bubbl.us-Aplicație digitală pentru editarea hărților conceptuale colaborative online utilizate la clasă".
Speakeri: Nela Burcea și Ionica Chițescu

Coordonator: Teodora Păun-Huang
Vă așteptăm!