Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București anunță organizarea cercului metodic pentru profesorii documentariști și bibliotecarii școlari în ziua de miercuri, 23 februarie 2022, ora 12.

Tema:
Arta lecturii în școală. Metode de îmbunătățire a abilităților de comunicare

În contextul desfășurării a numeroase activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii, vă propunem o dezbatere în ceea ce privește problematica lecturii în zilele noastre, pornind de la întrebările ”Ce mai citesc elevii generației contemporane? În ce constă colaborarea profesorilor cu biblioteca în vederea dezvoltării abilității de lectură? Cum stabilim relația literaturii cu alte arte?”

Invitați:
• Profesor Issa Cristina Floreta, expert formare Limba română, programul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți (CRED);
• Marilena Chiriță, Șef Formare Profesională, Biblioteca Metropolitană București;
• Actrița Simona Voicu, Compania de Teatru Interactiv ”Pantalone”.

Activitatea se va organiza online, pe platforma Google Meet, iar link-ul de conectare se va transmite persoanelor înscrise în dimineața zilei de 23.02.2022.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul. (https://forms.gle/QZ1WCLoX7RXSkrFw9)