Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri la Atelierul “Prezentarea Aplicației MYS și folosirea acestui instrument la orele de curs

Grup țintă: Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: online
Data : vineri, 28 ianuarie, interval 16-17.00
Inscrieri Formular de înscriere

Pentru această întâlnire veți primi vineri, 28.01.2022, ora 10.00 o nouă invitație pe Google Meet.