Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, alături de Universitatea Macedonia (Grecia), European Association of Mental Health in Intellectual Disability (Belgia) și Intelearn Information Technology in Learning (Grecia), contribuie, în calitate de partener, la implementarea proiectului CORTTEX - COGNITIVE RESOURCES FOR TODDLERS TEENS AND EXPERTS, aprobat în cadrul programului Eramus+, parteneriate strategice KA2, Nr.2020-1-RO01-KA202-080239, coordonat de Universitatea din București.

mai multe