Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă invităm la un atelier dedicat prezentării aplicației Wordwoll și folosirii acestui instrument la orele de curs, miercuri, 22.12.2021, interval 11.00-12.00.
Pentru această întâlnire veți primi miercuri, 22.12.2021, ora 9.00 o nouă invitație pe Google Meet.
Coordonatori : Ionica Chițescu și Teodora Păun-Huang
Accesati link-ul :https://forms.gle/LRP8VCzGpHW25neA8
Vă așteptăm!