Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București lansează apel de selecție a filialelor CCD pentru anul școlar 2021-2022, în vederea organizării activităților de formare și perfecționare, pe care urmează să le derulăm în acest an școlar, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.