Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Ministerul Educației derulează în prezent Proiectul CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Una dintre activitățile Proiectului CRED vizează realizarea unui program de formare adresat personalului de conducere din școli (directori, directori adjuncți), care va urmări dezvoltarea competențelor din aria implementării și managementului curriculumului la nivelul școli.
În calitatea dvs. de director/director adjunct al unei unități de învățământ care are și nivelul primar/gimnazial, vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers, prin completarea unui scurt chestionar ( https://forms.gle/DNzs2kgFFQkXkKsG7 ), care solicită exprimarea opiniilor dumneavoastră cu privire la tematici de interes privind învățarea și curriculumul în școală. Datele colectate ne vor permite documentarea situației curente și identificarea celor mai relevante tematici de formare din această arie. Chestionarul este anonim, confidențialitatea răspunsurilor și a identității dumneavoastră sunt asigurate. Adresa dumneavoastră de email poate fi transmisă opțional, pentru comunicarea rezultatelor acestei cercetări.
Durata estimată de completare a chestionarului este de aproximativ 10 minute.
Vă mulțumim!