Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă invităm să vizitați pagina dedicată resurselor educaționale de pe site-ul nostru:
http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/formare-continua/scoala-online/resurse-online 
În cazul în care ați realizat resurse educaționale utile și valoroase, vă propunem să le faceți publice pe site-ul instituției noastre, spre folosul colegilor profesori.
Resursa educațională va fi trimisă spre verificare și avizare, sub formă de link activ, la adresa de email: resurse.educaționale@ccdbucurești.org . La subiectul mesajului, vă rugăm să precizați nivelul de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal) și disciplina la care poate fi utilizată resursa propusă.
După avizul obținut în cadrul comisiei constituite la nivelul instituției, propunătorul va fi contactat pentru completarea fișei de identitate a resursei educaționale.