Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă informăm prin prezenta că lansăm un program de consiliere online pentru domeniul formare continuă, realizată de profesorii metodiști ai instituției noastre, zilnic, în intervalul orar 8-16, pe baza unei programări prealabile.
În fiecare săptămână, de luni până miercuri, se pot face înscrieri pentru săptămâna ce urmează, prin completarea formularului online (https://forms.gle/EdqvZvUdPwuQnT7s8).
Vă așteptăm!