Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă informăm prin prezenta că se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare/grad II). Se vor organiza 4 grupe (100 de cursanți), în regim gratuit.
Grupele vor fi completate în ordinea înscrierilor. Programul de formare se va desfășura în perioada 27 octombrie-27 noiembrie 2020. Cursanții vor primi prin email informații suplimentare despre calendarul cursului de la responsabilul programului de formare.
Pentru înscriere, accesați formularul: https://forms.gle/8BkV1B1WYmcJUUkMA