Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

UNU_SEPTEMBRIE_DOUĂ_MII_ŞAPTESPREZECE

MESAJUL_ECHIPEI_CASEI_CORPULUI_DIDACTIC_BUCUREŞTI

STIMATE COLEGE, STIMAŢI COLEGI,

Mulţumim tuturor celor care – adresându-se nouă, propunându-ne iniţiative sau oferindu-ne oportunităţi, implicându-se alături de noi, dezvoltându-se şi maturizându-se profesional prin participarea la activităţile Casei Corpului Didactic Bucureşti – ne-au considerat un partener care îşi respectă tradiţia şi, în acelaşi timp, privește spre viitor.

Valoarea oricărei instituţii este suma valorilor oamenilor care o compun.

Considerăm util ca, începând cu acest an şcolar, să definim priorităţile în relaţie cu un motto.
Pentru anul şcolar 2017-2018, motto-ul este “Dăruind, vei dobândi!”

Orice început este plin de provocări.
Însă acest început este provocator, pentru că stă sub semnul inovaţiei curriculare.

Este momentul definitoriu pentru ca balanţa – care pe un taler are educaţia, iar pe celălalt instrucţia – să fie repusă într-un echilibru.
Este momentul proprice în care între dascăl şi elev se încheie mai mult decât contract educaţional, un parteneriat având ca obiectiv respectul faţă de sine şi faţă de celălalt.

Vă invităm să ne fiţi alături în acest an şi sperăm să confirmăm aşteptările voastre!

Echipa Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti